O Holubníku

Individuální vzdělávání - poradna

Holubník nabízí podporu rodinám vzdělávajícím svoje děti individuálně. Pokud hledáte pro svoje děti alternativu k k současnému školskému systému, jsme tu právě pro Vás!

Pokud zvažujete možnost své dítě vzdělávat individuálně, neváhejte se na nás obrátit o radu nebo pomoc. Máme bohaté zkušenosti a podpoříme vás při rozhodování a při vyřizování potřebných administrativních kroků. V České republice začíná povinná školní docházka v 5ti letech dítěte, předškolním rokem v mateřské škole. Ale i tuto docházku je možné realizovat v režimu individuálního vzdělávání, kdy dítě vzdělává rodič, nebo chodí do nestátní školky, která nemá registraci ministerstva školství. Také celou základní školu je možné absolvovat v režimu individuálního vzdělávání. Dítě můžete opět vzdělávat sami nebo může navštěvovat neregistrovanou školu, komunitní školu, nebo různé kombinace těchto možností. Budeme s vámi sdílet naše zkušenosti, pomůžeme s administrativními kroky včetně vzorů žádostí o individuální vzdělávání.

Individuální vzdělávání v předškolním roce v MŠ

Do MŠ je potřeba dítě zapsat pro školní rok, před jehož začátkem dítě dovrší 5 let. Tedy k zápisu musí děti, které oslaví páté narozeniny do 31.8. konkrétního roku. Děti narozené od 1.9. se povinně zapisují až v dalším roce. Můžete se zapsat ve vaší spádové školce, která vaše dítě přijmout ze zákona musí, výhodnější je kontaktovat školku, které je IV (individuálnímu vzdělávání) nakloněna a nedělá zbytečné úkony a situaci neztěžuje. Individuální vzdělávání lze realizovat na každé MŠ. Při přihlášení dítěte oznámíte škole (písemně), že budete vzdělávat individuálně. Uvedete své důvody a školka musí toto oznámení respektovat. Je potřeba dohodnout termín ověření znalostí a dovedností (ze zákona jeden) a na ten se dostavit (nebo na náhradní termín). Dítě můžete vzdělávat sami nebo v některé neregistrované školce a pouze dojít na „přezkoušení“. Nepotřebujete vyjádření pedagogicko-psychologické poradny ani jiného odborníka. Pokud budete chtít pro své dítě odklad povinné školní docházky, bude se ho povinné předškolní vzdělávání týkat dva roky, které lze řešit individuálním vzděláváním. Neváhejte nás kontaktovat pro podrobnosti či podporu v celém procesu.

Základní vzdělávání v režimu individuálního vzdělávání

Do základní školy se přijímají děti, které dovrší 6 let do 31.8. konkrétního roku. Můžete zvolit jakoukoliv základní školu, která má registraci MŠMT, je dobré volit školu, která má s individuálním vzděláváním (IV) již zkušenosti a máte na ni dobré reference. Je důležité se dohodnout s ředitelem/ředitelkou školy a vašich vzájemných očekáváních. Po zápisu musíte vyplnit žádost o individuální vzdělávání a doložit vyjádření z podagogicko – psychologické poradny nebo speciálně – pedagogického centra (zde je potřeba počítat s dlouhými čekacími lhůtami na objednání, ideálně řešit cca v lednu). K žádosti je potřeba přiložit ověřenou kopii minimálně maturitního vysvědčení vzdělavatele dítěte (obvykle rodič, může však být i někdo jiný, tzv. garant), seznam učebnic a materiálů, které budete používat a nemají doložku MŠMT. Dítě můžete opět vzdělávat sami nebo může navštěvovat soukromou komunitní školu. Máte povinnost se 2x ročně dostavit na přezkoušení. Volba školy je opět klíčovou, je dobré si zjistit reference a do školy se podívat a dohodnout podrobnosti k formě a obsahu přezkoušení.

Na individuální vzdělávání je možné také přejít, i když už vaše dítě MŠ nebo ZŠ navštěvuje.

Velice rádi s vámi budeme sdílet naše vlastní zkušenosti a podpoříme vás v celém procesu včetně vzorů žádostí. Napište nám e-mailem na holubnikprusiny@gmail.com – ozveme se Vám!

Martina Lindová – Holubník Prusiny

Sdílet článěk:
 • Nadcházející akce

  1. Jarní slavnost Holubníku

   14. března, 14:00 - 18:00
  2. Komunitní odpoledne Holubníku

   18. března, 16:00 - 18:00
  3. Komunitní odpoledne Holubníku

   15. dubna, 16:00 - 18:00
  4. Komunitní odpoledne Holubníku

   20. května, 16:00 - 18:00
  5. Letní slavnost Holubníku

   13. června, 14:00 - 18:00
 • Holubník přijímá děti do školy a školky i v průběhu roku.
  Stejně tak v průběhu roku přijímáme průvodce a lektory. Vidíte smysl ve svobodném vzdělávání a chcete se stát součástí Holubníku?
  Napište nám na holubnikprusiny@gmail.com nebo přes kontaktní formulář na této stránce.
  Těšíme se na Vás!

 • Kontakt

  Holubník, z.s.
  Nebílovy 37
  332 04 Nebílovy

  Ič: 04166299

  Č. účtu: 2000842741/2010 transparentní účet u FIO banky

  holubnikprusiny@gmail.com

  Eva Volfová: 605 702 744
  Šárka Škodová: 777 549 606
  Andrea Haasová: 605 901 325
  Naděžda Hošťálková: 775 313 003

 • Napište nám!