Kdo jsme

Holubník je prostor pro rodiny vzdělávající děti individuálně. 

Holubník je komunitní škola a školka, která vznikla v květnu 2015 a je nástupcem Luční školky Prusiny, která fungovala v Prusinách od září 2013.

Celoročně nabízíme spoustu aktivit zejména pro rodiny a děti, které nejsou zařazeny do běžného vzdělávacího systému – školka (děti 3-5 let), škola (děti 5-12 let), rodinné dny (rodiny s dětmi), letní tábory a jednorázové kulturní akce a jiné. Pro rok 2018/2019 je do Holubníku zapsáno 33 dětí, o které se bude starat 7 průvodců.

V Holubníku si každý může dovolit být sám sebou, objevovat a projevovat vlastní jedinečnost. Děti i dospělí se učí být ve vztazích, spolupracovat, nacházet (sebe)důvěru, pracovat s chybami. Spolu s dětmi naplno prožíváme přítomnost.

Naše hlavní hodnoty: jedinečnost, svoboda, příroda, respekt, kontakt, důvěra, nedokonalost, proměna.

Provoz v roce 2018/2019

Pondělí
8:30 – 16:00 škola a školka
Úterý
8:30 – 16:00 škola a školka
10:00 – 15:00 rodinný den
Středa
8:30 – 16:00 škola a školka
Čtvrtek
10:00 – 15:00 rodinný den

Naše filosofie

 • podporujeme sebeřízené vzdělávání
 • podporujeme zachování vnitřní motivace a radosti z učení
 • respektujeme individualitu a potřeby dětí, jejich vlastní tempo
 • učíme se řešit konflikty a spolupracovat
 • podporujeme zodpovědnost za své jednání a své volby
 • komunikujeme nenásilně
 • necháváme prostor svobodné hře i činnosti
 • máme připravené prostředí
 • nabízíme workshopy a programy i vícedenní akce
 • máme věkově smíšené třídy, malý kolektiv
 • učitel = průvodce, inspirátor, pozorovatel, poradce
 • vytváříme pravidla společně s dětmi
 • dovolujeme dětem osahat si svoje hranice a možnosti
 • máme zázemí v budově i v jurtě
 • intenzivně a celoročně pobýváme venku
 • nabízíme školku i školu na zkoušku + adaptační program (přítomnost rodiče)

Východiska našeho přístupu k dětem s cílem užívat si skutečné kvality života

 • Génius – Dítě je génius už teď, přesně takové, jaké je. Všímáme si, v čem je génius. Nesnažíme se dítě formovat do nějaké podoby. Podporujeme jeho vlastní potenciál.
 • Chyby – Chyby neexistují. Uznáváme to, co dítě dělá i jak to dělá. Každá „chyba“ je poučením a posunem na jeho cestě životem.
 • Čas – Dáváme dětem dostatek času k porozumění, k dokončení, k emocionálnímu prožitku.
 • Emoce – Emoce jsou signály pro dítě i pro nás. Vztek není špatně – umí ulevit, ochránit, upozornit. Zlé dítě neexistuje, existuje dítě nepochopené a neuspokojené. Dítě nás často může provokovat jen proto, že vyžaduje prožívání života kvalitně a naplno. Přijímáme dítě ve všech jeho podobách. Otevřenost a zranitelnost dítěte mu pomáhá plně rozvíjet jeho potenciál.
 • Komunikace – Komunikujeme láskyplně, s respektem a včas naše skutečné potřeby a nasloucháme potřebám dítěte.
 • Průvodce – Uvědomujeme si roli průvodce životem dítěte. Vědomě na sobě pracujeme, odstraňujeme naše vnitřní konflikty a rozvíjíme naše dary, aby i naše děti mohly vedle nás bezpečně růst. Otevřené srdce nám pomáhá rozpoznat, kdy je potřeba aktivně naslouchat a kdy aktivně pomoci.
 • Prostor – Spoluvytváříme bezpečný, inspirativní a láskyplný prostor pro to, aby dítě mohlo plně poznávat své pravé já i své okolí a prožívat kvalitní mezilidský kontakt v komunitě.

 

Kde nás najdete?

Holubník najdete v bývalé škole v Prusinách u Nebílov.

Holubník sídlí na jednom z nejkrásnějších míst na Plzeňsku, na prusinském návrší u Nebílov, jen 15 minut od Plzně. Venkovní zázemí máme na pozemku nedaleko školy (jurta, tee-pee, kuchyně) a v budově bývalé školy na Prusinách.

U školy je zahrada a malé hospodářství se spoustou zvířat včetně poníka.

Kudy k nám? Interaktivní mapa:

Sdílet článěk:
 • Napište nám!