Prošli Holubníkem

Martina Lindová, zakladatelka

Jmenuji se Martina Lindová. Do Prusin a tehdy ještě do Luční školky jsme s manželem prvně zavítali v říjnu 2014. Hned jsem věděla, že chci, aby moje děti trávily čas tady a ne ve státní školce. Postupem času jsem zjistila, že komunitu potřebuji také já, tedy přesněji řečeno potřebuji se potkávat s podobně naladěnými rodinami a cítit vzájemnou podporu a sdílet zkušenosti a trávit společný čas. Našla jsem zde skvělé ženy – matky, které jsou mi velkou inspirací. Moje 3 děti se postupně zapojují do Holubníkového dění, nejraději mají projektové dny, kdy v Holubníku jsme všichni spolu.

V Holubníku mám na starosti provoz školy a školky a také poskytuji podporu rodinám, které se rozhodly pro domácí vzdělávání a řeší administrativu s tím spojenou. Sleduji legislativu školského zákona a možnosti individuální vzdělávání (MŠ a ZŠ) a zprostředkovávám informace k této problematice.

Většinu svého času trávím se svými dětmi a nyní také po mateřské přestávce pracuji jako kouč osobního a profesního rozvoje.

Miluji daleké výhledy, svobodu a nekonečné možnosti života.
 

Jan Růžička, průvodce

Holubník si mě přitáhl jednak proto, že jsem otcem skoro tříletého syna. Rád bych mu dopřál zkušenost setkávání se s dalšími dětmi v prostředí mimo město. Také jsem tu rád díky místu, které nám v Prusinách skýtá útočiště, a lidem, kteří Holubník tvoří.

Doprovázet děti v rámci této formy školky/školy mi dává smysl a je pro mě výzvou. Přijde mi důležité, aby ve vzdělávacím prostoru byli dostatečně zastoupeni muži a to i v rámci předškolního stupně. Možnost být v kontaktu s dětmi mě úžasně rozvíjí a zceluje. Jako průvodce s dětmi objevuji, jakými rozmanitými způsoby nás příroda kolem nás vyživuje, a jak se můžeme učit vzájemně ctít a spolupracovat.

Do srpna roku 2016 jsem žil v Belgii, odkud pochází moje žena. Vzděláním jsem jazykář a čas od času se ještě věnuji překladům či doučování.
 

Bani Christine Cutajar, lektorka angličtiny a průvodkyně rodinných dnů

Bani pochází z Malty. S Jo Robertem Cutajar založili spolek Mondoshawan www.mondoshawan.cz/ a v Plzni několik let provozovali anglickou školku. Na jaře 2018 přesídlili i s dcerkou Angelicou na Prusiny a zde založili dětský klub “Shine your light”, kde se mohou děti učit anglicky.

 

Tereza Krajdlová, průvodkyně


Jmenuji se Tereza Krajdlová a je mi 28 let. K Holubníku jsem se dostala hlavně díky synovi Františkovi a mému zájmu o jeho vzdělávání, o kterém jsem byla přesvědčená, že ho chci co nejlepší, ale zároveň jsem cítila, že syna nechci omezovat v jeho rozvoji klasickým školním systémem.

Mám dokončené tři semestry na Masarykově Univerzitě v oboru Učitelství pro mateřské školy. Osud mě nakonec odvál jinam, ale můj zájem o alternativní vzdělávání a péči o děti stále trvá.

Před objevením Holubníku jsem pracovala jako pomocný rehabilitační pracovník a pracovník v sociálních službách v zařízení pro handicapované děti. Poznala jsem zde spoustu skvělých dětí, kterým v oblasti zdraví nebylo tolik přáno, ale přesto jsou šťastné a svůj život milují. Za tuto zkušenost jsem neskonale vděčná a díky ní přistupuji k životu zase s o něco větší pokorou.

V tomto oboru jsem se osamostatnila a jsem šťastná, že mohu spojit mou profesi masérky/terapeutky a zároveň být součástí našeho kouzelného Holubníku.

Jsem ochránce přírody, bojovník za práva zvířat a snažím se, aby byl svět o něco lepším místem.
 

Jitka Kutková, průvodkyně rodinných dnů


Holubník je pro mne kombinací krásného prostředí a milých lidí, kteří společně vytvářejí místo pro děti, kde mohou být svobodné, kde je zohledněna jejich individualita a zároveň místo, kde se učí vzájemnému respektu. Díky synovi, který začal školku navštěvovat, jsem se postupně také zapojila do fungování Holubníku. Vzhledem k mému vzdělání se snažím začlenit do průvodcování výuku angličtiny a zároveň se spolupodílím na vedení rodinných dnů s angličtinou. Ráda trávím čas v přírodě a cestuji. Preferuji alternativní možnosti vzdělávání svých dětí.

 

Jana Kozlová, průvodkyně

 

Kristián Kuc, průvodce


Jsem skaut, student historie a divadla na pedagogické fakultě. Baví mě příběhy a lidi, příběhy lidí z každé doby a z celého světa.

 

Václava Koukolíková, průvodkyně


Jmenuji se Václava Koukolíková a do Holubníku jsem se dostala na základě inzerátu, který jsem objevila na facebooku. To, že hledali průvodce, byl pro mě ten správný impuls k návštěvě Prusin, které mě okouzlily svým romantickým prostředím a přírodou. O individuální vzdělávání se zajímám, jelikož jsem absolvovala kurz pro asistenty pedagoga a vím určitě, že bych nemohla pracovat ve státní škole. Je úžasné, že většinu času mohou „Holoubátka“ trávit venku v okolí Prusin a poznávat tak svět kolem nás.

Už řadu let pracuji jako chůva v rodinách, vedu zájmové kroužky pro děti a podílím se na organizaci různých kulturních akcí u nás v obci Lužany. Sama mám už dvě dospělé děti a vím, že každé dítě potřebuje odlišný přístup a v dnešní době hlavně pobyt v přírodě. Baví mě různé tvoření, mám ráda ochotnické divadlo, zpěv, přírodu.

Jsem vyučená v kožedělném průmyslu a když mi to čas dovolí, kutím si v dílničce a občas i vytvořím např. kabelku pro kamarádku.

Pracovala jsem také jako pečovatelka osob s různým mentálním nebo kombinovaným postižením.

Bez dětí si svůj život už snad ani nedokážu představit. Vím, že mě budou provázet i mým dalším životem a že se budeme i nadále vzájemně obohacovat o báječné zážitky.

 

Mia Růžičková, průvodkyně

 

Marcela Kyptová, koordinátorka rodinných dnů a letních táborů

Všemocný facebook na mne jednoho dne vyplivnul událost „Povídání o budoucnosti školky na Prusinách“ – nebo tak nějak se to jmenovalo. Zaujalo mne to, tak jsem se tam vydala. Při tomto prvním setkání jsem zde znovuobjevila svou kamarádku z dětství, Martinu Lindovou, a také bývalou kolegyni z práce, Kristýnu Růžičkovou. A pak partu lidí, kteří chtějí, aby se jejich děti vzdělávaly přirozeně. Odjížděla jsem s pocitem, že jsem tu správně a že sem svým způsobem patřím. Tento pocit mám dodnes.

Jsem mámou Josefínky, Toničky a Huga. To, jak se mé děti budou vzdělávat, je pro mne velice důležité. Sama jsem měla tu čest zažít náš vzdělávací systém z obou stran barikády. Boj, který vládne na vzdělávacím poli, je dle mého ztrátou času. Proto z něj chci vědomě vystoupit a dát svým dětem šanci se učit to, co právě potřebují, vlastním tempem a způsobem. Holubník je pro nás místem, kde se inspirujeme a sdílíme své zkušenosti s rodiči, kteří se také vydali novou cestou.

Než se mi narodila první dcera, pracovala jsem jako lektorka angličtiny na volné noze. V práci jsem částečně pokračovala i po narození první dcery. S příchodem druhé dcery už jsem si dovolila být „jen“ doma s dětmi. S mužem žijeme v Plzni, máme psa, kočku a záhonek na komunitní zahradě.

V Holubníku se věnuji organizaci rodinných dnů. Moje starší dcerka sem dochází jednou týdně do školky.

 

Pavlína Římovská, průvodkyně

 

Holubník je pro mě spojením svobody, radosti, moudrosti i krásy. Prusiny si mě připoutaly už dávno, a to z více směrů. Dlouhá léta jsem tu prožívala sympatický festival PRKULE (Prusinské kulturní léto), pak byly mým pracovištěm (coby členky spolku Ametyst) a nakonec mi poskytly to, co jsem hledala pro svoje děti i pro sebe.
Děti navštěvují školu i školku, já průvodcuji a společně se podílíme i na rodinných dnech. Nacházím tu velikou inspiraci, jak být spolu s dětmi ve vzájemné důvěře a úctě, společné radosti i sdíleném prožívání toho bolestnějšího. Setkávání a sdílení s ostatními rodiči při rodinných dnech mi dodává pocit jistoty, že cesta respektujícího rodičovství, která hledá ve vztahu to dobré pro obě strany, je pro mě ta pravá.
Pokud nejsem na Prusinách, jsem ráda kdekoli jinde v přírodě, zpívám, tančím, fotím nebo tvořím. Taky hledám místo k životu pro naši rodinu, ve kterém nebude chybět příroda a pospolitost se sousedy – oslovuje mě myšlenka cohousingu.

 

Lukáš Korec, průvodce

Jmenuji se Lukáš Korec a jsem studentem posledního ročníku Výtvarné výchovy na pedagogické fakultě, vůdcem skautského oddílu a výtvarníkem. Mým zájmem je zjišťování možností a využívání potenciálu, který skýtá umění a kreativní vyjadřování, a to jak ze strany samotné praktické činnosti, tak teoretických souvislostí, které se dají tímto způsobem podat, ať už se jedná o souvislosti historické, kulturní, společenské nebo jakékoliv jiné.

 

Monika Hozdová, průvodkyně

 

Jitka Wachmann, zakladatelka, průvodkyně, koordinátorka

S Prusinami jsem propojila svůj život na jaře 2014, kdy jsem začala průvodcovat v tehdy ještě Lesní školce. Lesní školka byla ještě v plenkách a my jsme z toho našeho miminka vypiplaly Holubník. Ten jsme společně s Evou, Lucií a Martinou založily v létě 2015. V Holubníku jsem se věnovala průvodcování, koordinaci rodinných dnů, organizování a průvodcování na letních táborech. Organizovla jsem některé kulturní akce. Za nejvýznamnější z nich považuji 3 ročníky Happeningu příznivců svobodného vzdělávání. Stála jsem za myšlenkou bezpeněžní směny služeb, kterou jsme následně uvedly v život. V Holubníku jsem spolu se svými dětmi prožila inspirativní 4 roky života. Hodně jsem se v něm naučila a poznala jsem zde báječné lidi.

 

Martin Moravec, průvodce

 

Radka Musilová, průvodkyně

 

Lucie Votípková, zakladatelka, průvodkyně

Působila jsem ještě v Luční školce jako průvodce, potom jsme společně s Evou a Jitkou založily Holubník z.s. a krátce na to se můj život začal ubírat  více od chaosu k řádu. Tím pádem jsme jak já osobně, tak především moje děti nenacházely v Holubníku téměř nic, co by nás dále naplňovalo, proto jsme se od této skupiny odpojily. Zpětně to považuji za velmi přínosný krok pro naší rodinu. Zřídka do Holubníku ještě zajedu na konkrétní akce, ale v současné době se dá říci, že je  pro nás Holubník životní kapitola, kterou jsme dočetli :-).

 

Šárka Škodová, průvodkyně

 

 

Markéta Pávková, průvodkyně

Sdílet článěk:
 • Nadcházející akce

  1. Jarní slavnost Holubníku

   14. března, 14:00 - 18:00
  2. Komunitní odpoledne Holubníku

   18. března, 16:00 - 18:00
  3. Komunitní odpoledne Holubníku

   15. dubna, 16:00 - 18:00
  4. Komunitní odpoledne Holubníku

   20. května, 16:00 - 18:00
  5. Letní slavnost Holubníku

   13. června, 14:00 - 18:00
 • Holubník přijímá děti do školy a školky i v průběhu roku.
  Stejně tak v průběhu roku přijímáme průvodce a lektory. Vidíte smysl ve svobodném vzdělávání a chcete se stát součástí Holubníku?
  Napište nám na holubnikprusiny@gmail.com nebo přes kontaktní formulář na této stránce.
  Těšíme se na Vás!

 • Kontakt

  Holubník, z.s.
  Nebílovy 37
  332 04 Nebílovy

  Ič: 04166299

  Č. účtu: 2000842741/2010 transparentní účet u FIO banky

  holubnikprusiny@gmail.com

  Eva Volfová: 605 702 744
  Šárka Škodová: 777 549 606
  Andrea Haasová: 605 901 325
  Naděžda Hošťálková: 775 313 003

 • Napište nám!