Výsledky analýzy klíčových slov dle Google Trends

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“komunitní škola“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“komunitní školka“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“lesní školka“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“luční školka“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“montessori“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=komunitn%C3%AD%20%C5%A1kola,komunitn%C3%AD%20%C5%A1kolka,lesn%C3%AD%20%C5%A1kolka,lu%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%A1kolka,montessori&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“unschooling“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“homeschooling“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“domškoláci“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“domškolák“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“domácí škola“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=unschooling,homeschooling,dom%C5%A1kol%C3%A1ci,dom%C5%A1kol%C3%A1k,dom%C3%A1c%C3%AD%20%C5%A1kola&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“svobodná škola“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“svobodné školy“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“demokratická škola“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“demokratické školy“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“alternativní škola“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=svobodn%C3%A1%20%C5%A1kola,svobodn%C3%A9%20%C5%A1koly,demokratick%C3%A1%20%C5%A1kola,demokratick%C3%A9%20%C5%A1koly,alternativn%C3%AD%20%C5%A1kola&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“alternativní školka“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“domácí vzdělávání“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“individuální vzdělávání“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“individuální vzdělávací plán“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“přirozené učení“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=alternativn%C3%AD%20%C5%A1kolka,dom%C3%A1c%C3%AD%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD,individu%C3%A1ln%C3%AD%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD,individu%C3%A1ln%C3%AD%20vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD%20pl%C3%A1n,p%C5%99irozen%C3%A9%20u%C4%8Den%C3%AD&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“individuální přístup k dětem“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“kontaktní rodičovství“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“pobyt venku“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“respektující přístup“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“respektující výchova“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=individu%C3%A1ln%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADstup%20k%20d%C4%9Btem,kontaktn%C3%AD%20rodi%C4%8Dovstv%C3%AD,pobyt%20venku,respektuj%C3%ADc%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADstup,respektuj%C3%ADc%C3%AD%20v%C3%BDchova&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“sebeřízené vzdělávání“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“sebevzdělávání“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“svoboda učení“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“svobodné učení“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“svobodné vzdělávání“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=sebe%C5%99%C3%ADzen%C3%A9%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD,sebevzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD,svoboda%20u%C4%8Den%C3%AD,svobodn%C3%A9%20u%C4%8Den%C3%AD,svobodn%C3%A9%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

školka pro celiaky školka pro vegany vědomé rodičovství vnitřní motivace worldschooling :

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“školka pro celiaky“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“školka pro vegany“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“vědomé rodičovství“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“vnitřní motivace“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“worldschooling“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=%C5%A1kolka%20pro%20celiaky,%C5%A1kolka%20pro%20vegany,v%C4%9Bdom%C3%A9%20rodi%C4%8Dovstv%C3%AD,vnit%C5%99n%C3%AD%20motivace,worldschooling&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“zdravá strava“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“zdravé stravování“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“reforma školství“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“bezlepková dieta“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“dítě s celiakií“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=zdrav%C3%A1%20strava,zdrav%C3%A9%20stravov%C3%A1n%C3%AD,reforma%20%C5%A1kolstv%C3%AD,bezlepkov%C3%A1%20dieta,d%C3%ADt%C4%9B%20s%20celiaki%C3%AD&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“svoboda“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“svoboda slova“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“komunita“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“komunitní život“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“co housing“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:“froogle“}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&gprop=froogle&q=svoboda,svoboda%20slova,komunita,komunitn%C3%AD%20%C5%BEivot,co%20housing&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

trends.embed.renderExploreWidget(„TIMESERIES“, {„comparisonItem“:[{„keyword“:“děti“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“kojení“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“nošení dětí“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“neočkované děti“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“},{„keyword“:“biomatky“,“geo“:“CZ“,“time“:“today 12-m“}],“category“:0,“property“:““}, {„exploreQuery“:“geo=CZ&q=d%C4%9Bti,kojen%C3%AD,no%C5%A1en%C3%AD%20d%C4%9Bt%C3%AD,neo%C4%8Dkovan%C3%A9%20d%C4%9Bti,biomatky&date=today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m,today 12-m“,“guestPath“:“https://trends.google.com:443/trends/embed/“});

Sdílet článěk:
  • Napište nám!
    • [recaptcha]