PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem průvodcům za průvodcování. Všem rodičům, kteří pomáhají Holubníku žít a fungovat.

Díky za sekání trávy, instalaci houpaček a přípravu dřeva: Hantonovi, Vlastimil Jílek, Boubelíkovi, Tomáš Škoda, Milan Haas, Ondřej Volf, Yo Chi a další…

Děkujeme za darované vybavení pro školku: houpačky, vozík a další potřeby a pomůcky: Yo Chi a Siġra Mdawla.

Děkujeme za rohož před jurtu z tepelne upravené (pečené) borovice a nový poklop na truhlu v učebně (dodal Luboš Holub www.holubstrechy.cz.)

Díky Petře Holubové za balík papírů a knihu Dobrodružství v přírodě a Hance Vácové za nástěnku, pravítka, koberečky do jurty, Naděždě Hošťálkové za varnou konvici.

Děkujeme Janovi Růžičkovi, Mie Růžičkové, Pavlovi Beranovi a Gábině Růtové za „oblečení“ teepee, Jo Robertovi Cutajar za za přivedení vody do zázemí na louce a Janovi s Pavlem za vyvezení suchého wécé. Díky!

Děkujeme všem, kdo nám pomohli získat jurtu, která bude od května 2018 celoročně sloužit jako venkovní učebna a místo setkávání.

Pořízení jurty bylo možné díky velkorysým finančním darům firem:
p. Václav Martínek (f. VSP Fullservis, a.s., VSP Auto, s.r.o., VSP Auto Praha Servis, a.s., VSP Auto Bílina, a.s.)
p. Karel Janeček (f. JK – EU INVEST S.R.O.)
a díky pomoci dalších firem a jednotlivců:
Andrea Haasová a p. Václav Martínek (fundraising)
Eva Volfová, Ondřej Volf, Radovan Volf (koordinace projektu)
Tomáš Janda – Holz Schiller, s.r.o. Klatovy (dřevo)
Ladislav Maršálek (doprava dřeva)
Kateřina Karasová a Vlastimil Jílek, Lucie Hantonová a Václav Hanton, Gabriela Šímová (Růtová) a Pavel Beran (natírání dřeva)
Truhlářství Jan Tropp (výroba podlahy)
Jurtu dodala firma Jurta Plzeň http://jurtakbydleni.cz/ Mgr. David Ryba

Děkujeme Mie a Janovi Růžičkovým, Pavlíně Římovské, Kristýně Růžičkové, Vendy Koukolíkové, Lukášovi Korcovi a Michaele Bečvářové za průvodcování a spolupráci.
Děkujeme za spolupráci Kristiánovi Kucovi (průvodcování), Olze Rybárové (práce s dětmi a poníčkem Soňou) a Gabriele Růtové (jóga na rodinných dnech).
Děkujeme rodičům, že nám svěřují svoje děti a podílí se na fungování Holubníku.
Děkujeme Klárce Martínkové http://hclfrecepty.cz/ za to, že zajišťuje pro Holubník zdravé stravování.
Děkujeme Evě Volfové za azyl na Prusinách, za její vizi a inspiraci a za koordinaci aktivit Holubníku.
Děkujeme Martině Lindové za zajištění provozu školy a školky a za to, že sleduje legislativu a poskytuje podporu rodinám, které se rozhodly pro domácí vzdělávání.
Děkujeme Andree Haasové za trpělivost při zpracování všech holubníkových tabulek a za péči o finance.
Děkujeme Marcele Kyptové za organizaci rodinných dnů a za pomoc s pořádáním hudebních dílen Zpěvy Holubníku.
Děkujeme Naděždě Hošťálkové za péči o web a propagaci Holubníku a za pořádání Zpěvů Holubníku.
Děkujeme Ondřejovi Volfovi, Tomášovi Prunerovi a Lence Prunerové za péči o dům, zahradu a pozemky.
Děkujeme spolku Ametyst za vstřícnost a pomoc při koordinaci našich aktivit na Prusinách.
Děkujeme Janovi Stanislavovi za poradenství a inspiraci a pomoc s natočením propagačního videa. Děkujeme Pavlovi Měřínskému za realizaci propagačního videa.
Děkujeme Janovi Stanislavovi a Lukášovi Korcovi za příležitost prezentovat Holubník v plzeňské galerii Vestředu v Martinské ulici.
Děkujeme za velkorysé finanční dary firmám VSP FULLSERVIS, A.S. p. Václav Martínek a JK – EU INVEST S.R.O.
Děkujeme za nové www stránky: Idea: Naděžda Hošťálková, Eva Volfová, Andrea Haasová, Martina Lindová, Marcela Kyptová, Pavlína Římovská; Design: Jitka Hrabálková http://judithine.com/; Realizace: Jakub Šlechta http://jakubslechta.com/
Děkujeme Honzovi Troppovi za epesní soupravu venkovních stolů a lavic.
MUDr. Máje Švojgrové za velký smaltovaný hrnec s poklicí.
Marii Psotné https://www.facebook.com/fotokontaktne/ za propagační fotografie.
Všem nadšencům, kteří dokumentují filmem a obrazem dění v Holubníku (Pavlína Římovská, Martina Lindová, Mia Růžičková, Naděžda Hošťálková, Václava Koukolíková, Kristián Kuc a další)
Děkujeme za školní pomůcky a vybavení:
Tomášovi Škodovi za školní police a knihovnu
Tomášovi Prunerovi za lavice a stoly a nové věšáky na chodbě
Evě Volfové za knížky, pomůcky, nádobí, koberec, nábytek
Andree Haasové za tiskárnu a počítadlo
Michaele Velíškové za výukové materiály
Borisovi Svobodovi za sedací vak
Pavlíně Římovské za houpací síť a psací potřeby
Naděždě Hošťálkové za rytmické hudební nástroje
Janě Lechmannové za papíry
Táně Habrmanové za kuličkové počítadlo
MUDr. Evě Dortové za tabulky násobení a dělení
Jitce Wachmann za stovkovou tabulku
Renatě Chodorové za tabulky odčítání a sčítání a globus s kontinenty
Lence Chvalové za nezarámované mapy ve stolku (puzzle)
Kateřině Karasové www.avantgarden.cz za 5 pytlů písku
manželům Hozdovým za nástěnné mapy
Elišce Boubelíkové za 1 000 Kč na nákup školních pomůcek dle našeho výběru

Děkujeme Tomáši a Monice Rabochovým za krásné piano (a Pavlovi Měřínskému za zprostředkování daru). Díky i všem, kdo piano pomohli přestěhovat z Plzně do Prusin (Luboš Holub, Pavel Měřínský and friends, Ondřej Volf, Jiří Šourek, Tomáš Pruner, Miroslav Chvojka).

Děkujeme Ing. Haně Vácové, Lucii a Milanovi Jiráskovým, p. Heleně Przybylové, MUDr. Evě Dortové, Evě Volfové a p. Renatě Chodorové za finanční dary.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a chodu holubníkových prázdninových táborů. Díky Jirkovi Smolíkovi, že se zřekl své odměny za vaření na táboře a věnoval ji Holubníku.

Děkujeme pracovníkům OÚ Chrást za ochotu a velkorysost ohledně zapůjčení velkého stanu, lavic a stolů na Happening příznivců svobodného vzdělávání a rodinný tábor.

Děkujeme za pomoc s přípravou a realizací Holubího sletu 2017:

Jitce Wachmann a Nadě Hošťálkové za přípravu a organizaci akce a správu kampaně na Startovači.
Leoši Kastnerovi za výrobu videospotů https://www.facebook.com/studiokastner/

Společnosti Army of Darkness s.r.o. za propagaci našeho projektu na crowdfundingovém serveru Startovac.cz
Marii Psotné za fotodokumentaci https://www.facebook.com/fotokontaktne/
Evě Volfové za morální podporu a konzultace k projektu
Spolku Ametyst za pronájem prostor v prusinské škole https://www.facebook.com/spolekametyst/
Tomášovi Prunerovi a Ondřejovi Volfovi za vysekání louky
Skautům 28. skautského oddílu Vločka z Plzně a OU Chrást za půjčení stanů, lavic a stolů
Michalovi Krsovi za půjčení stanu
Jiřímu Smolíkovi za technickou podporu a pomoc při akci
Janovi Žákovi za půjčení vařiče a kabelu
Petru Sunkovi za půjčení pípy
Radkovi Dočekalovi za půjčení elektrického rozvaděče, komba a mikrofonu
Jankovi Eretovi za nazvučení
Tomášovi Prunerovi za technickou podporu
Markétě Pávkové za půjčení stolku a zrcadla
Daniele Hranaiové za půjčení vařiče, stolů a věšáků
Evě a Jaroslavu Růžičkovým za půjčení ramínek a věšáků
Kláře Novákové za půjčení věšáků
Katce a Petrovi Sosnovyjovým za půjčení stolů a dovezení věšáků
Šárce a Tomášovi Škodovým a rodině Hošťálkových za půjčení stánků
Katce a Petrovi Sosnovyjovým, Martině Lindové, Markétě Pávkové a Renatě Chodorové za pomoc u vstupu
Pavlíně Římovské a Kristýně Růžičkové za přípravu scénáře a masek pro divadelní představení
Štěpánce a Jiřímu Lexovým za půjčení věšáků a koberečků
Josefovi Trefilovi za dovezení, stavbu, bourání a odvezení velkých stanů a další pomoc při happeningu
Janovi Růžičkovi, Jendovi Římovskému a Jiřímu Smolíkovi za pomoc se stavbou stanů
Pavlovi Maxovi za péči o občerstvovací zónu
Radovanovi Möserovi za vytvoření útulného zázemí čajovny a kompletní zajištění jejího provozu
Iloně Pospěchové a Elišce Schneiderové za výtečné pokrmy
Michalovi Kandlerovi ze Svobody učení za promítání filmů o svobodném vzdělávání a moderování následné diskuse
Lucii Salákové a Kataríně Hranaiové z Komunitní školy Koventinka, Michalovi Kandlerovi ze Svobody učení a Evě Volfové z Holubníku Prusiny za vedení diskusního bloku na téma „Dovolit si žít jinak“.
Danovi Mikešovi za (nejen) autorské čtení
Janek Eret triu za hudební vystoupení http://bandzone.cz/eretrio
Alici Light za dynamickou meditaci http://www.lammascentrum.cz/reiki-aktivni-osho-meditace/
tanečnici Lence Jíšové a bubeníkovi Jardovi Fialovi za taneční workshop
Plzeňskému bluessovému triu za hudební vystoupení
Daně Šitnerové, která přijela se svým léčivým gongem www.lady-gong.cz
kapele Mapera Bista za hudební vystoupení http://bandzone.cz/maperabista
Mie a Janovi Růžičkovým za diskusní blok na téma sousedské bydlení (Co-Housing) a za organizaci darovacího bazaru včetně odvezení zbylých oděvů a předmětů a jejich darování lidem bez domova a maminkám s dětmi v tísni
Jakubovi Václavovičovi za lekce chůze na slackline a večerní ohňovou show
Lindě Šourkové za korálkový workshop
Petře Möserové Odvářkové za plstící dílnu a vyrábění lapačů snů
Matějovi Škodovi za dřevo-dílnu (Tomáš Škoda – výroba masivního montessori nábytku pro domácí i školní použití, MT 777 614 868, skoda.tomas@gmail.com)
Janě Slezákové (Jana Jasja) za mandalovou dílnu http://www.jasja.cz/
Anně Černé za tvoření pískových obrázků
Heleně Černé (Voňavá země) za voňavý workshop a konzultace z oblasti přírodní medicíny http://www.vonavazeme.cz/
Jiřině Ullmanové z Diakonice ČCE za představení tématu pěstounství v dnešní době
Dennisovi Lammasovi za ukázku ručně vyráběných kantel a píšťal http://www.lammascentrum.cz/
Karolíně Zdislavě Zíkové za sazeničky
Jakubovi Beníškovi a Karolíně Zdislavě Zíkové za povídání o darování www.hearth.net
všem, kdo přinesli věci do darovacího bazaru
všem, kdo nám darovali různé dobroty k občerstvení
všem, kdo nás podpořili osobní účastí na Holubím sletu

Finanční sbírku na náš projekt na Startovači podpořili:

Klára Maxová
Petra Leligdonová
Ančisko
Jaroslav Růžička
Silvie Kubová, WZŠ Dobromysl
Jaroslava Medunová
Marcela Kyptová
Lenka Jedličková
p. Fiala
Martina Marešová
Barbora Kubátová
Josef Trefil
Barbora Ottová
Iva Straková
Jana Mrkvičková
MUDr. Eva Dortová
Pavel Beran
Taťána Rovnerová
Lenka Chvalová
Pavlína Římovská
Eva Volfová
Hynek Řihák
Vladislava Boudová
Eva Klapka
Petr Jedlička
Daniela Hranaiová
Miroslav Hošťálek
Maros Šalkovský
Kateřina Karasová
Petra Moserová Odvářková
Lenka Pyšná
Sonja Voříšková
Karolína Zíková
Barbora Nová
Ivana Kandler
Kateřina Holmanová
Lenka Hošťálková
Tatiana Hošťálková
Iva Straková
Jitka Wachmann a další dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Díky všem za účast, podporu, sdílení, inspiraci a společnou radost!

Děkujeme:

Firmě VSP Fullservis, a.s. a panu Václavu Martínkovi za dar 10 tisíc Kč na vybavení venkovního zázemí (prkna na přístřešek, plachty, boxy, vařič) a ještě jednou 10 tisíc na vybavení vnitřního zázemí a propagaci Holubníku.

Jitce Hrabálkové www.judithine.com za profesionální grafické návrhy propagačních materiálů.
Nadě Hošťálkové za to, že se ujala webu, zkrášlila a rozproudila ho.
Martinovi Moravcovi, Ondřejovi Volfovi a Janu Růžičkovi za péči o venkovní zázemí.
Babičce Jolanky a Bohdánka Maršálkových za ušití záclon do malé učebny, Kristýně Růžičkové za nákup látky a zařízení. Tomášovi Prunerovi za montáž.
Andree Haasové za zprovoznění a udržování sdílených dokumentů (kalendář akcí a jídlo).
Taky za šicí a jídelní workshopy. A za hygienické a úklidové prostředky.
Janě Foldové a Martině Lindové za výtvarné potřeby. Katce Štroblové za obrázek holuba s čírem.Monice Hozdové za papíry a doma vyrobené voskovky. Marcele Kyptové a Keith McMullanovi za povídání o Irsku. Všem, kdo pomáhali tvořit svíčky ze včelího vosku a levandulové pytlíčky. Daniele Hranaiové a Julianu Burgosovi za projektový den o Francii.
Šárce Škodové za misky na jídlo pro děti, Marcele Kyptové a Ivě Strakové za věci do venkovního zázemí. Vendule Miltové za sehnání matrací. Ondřejovi Volfovi za židličky. Tomášovi Prunerovi za lavičky, linku, nádobí a další. Lence Prunerové za projektové dny na zahradě. Pavlovi Ottovi za skříňky. Anně Lepšové za půjčení tee-pee. Rodině Repkových za zajištění tyčí na tee-pee. Mírovi Hejzkovi za pomoc s našim prvním webem a sázení letáků.
Koinonii Giovanni Batista na faře v Prusinách za pozvání na návštěvu.
Občanskému sdružení Ametyst za 2 roky fungování Luční školky Prusiny, za sdílení prostoru.

Všem rodičům a dětem za dobrou náladu.

Benefice pro Holubník:
Hlavní dík za organizaci celé akce patří Jitce Wachmann.
Skauti Plzeň- 33.oddíl Vločka – zapůjčení stanů
Ametyst – zapůjčení lavic , nádobí
Lenka Chvalová – koordinace zapůjčení stanů + zapůjčení plackovačky
Václav Lupínek – vaření
Kačka Holmanová – vaření
Radovan Moser – čajovna
Jiří Šourek – tisk letáčků
Katka Štroblová – logo
Vendula Miltová, Lucie Votípková, Martina Lindová, Marcela Kyptová, Eva Mikešová, Radana Lazarová, Lucie Saláková – informační stánek, vstup
LŠ Medvíďata, LŠ Berounka. LŠ Divočině, Komunitní škole Koventinka a Svobodě Učení za dopolední sdílení zkušeností a šíření myšlenek svobodného vzdělávání
Umělci:
Dana Houdková
Honza Heinl
Kateřina Misíková
Jakub Kořínek
Hynek Kočí
Sanpriya
Dennis Lammas
Soyusya
Kašpárkův hrobeček
Doprovodný program:
Voňavá Země – workshopy aromaterapie a masáží dětí
Martina Krpejšová – výtvarná dílna
Ronja Korousová – navlékání korálků, zaplétání chemlonu
Člověk v tísni – zapůjčení filmů v rámci projektu Promítej i ty!
Zajištění občerstvení:
Vendula Miltová
Šárka Škodová
Marcela Kyptová
Jana Koláčková
Zuzka Kroupová
Katka Štroblová
Andrea Haasová
Martina Lindová
Alena Jiráčková
Petr Sunek-zajištění piva + pípy
Martin Moravec, Pavel a Lucka Votípkovi, Eva a Ondřej Volfovi, Martina Lindová, Jiří Šourek, Marcela Kyptová, Jiří Svoboda – příprava zázemí, zapůjčení stolů atpod.
Marcela Kyptová, Renata Stelzerová, Petra Odvářková – zapůjčení věšáků a regálů pro free bazar
Alena Jiráčková – zapůjčení polštářů
Dan Mikeš, Honza Musil – fotografování
Sdílet článěk:
 • Nadcházející akce

  1. Jarní slavnost Holubníku

   14. března, 14:00 - 18:00
  2. Komunitní odpoledne Holubníku

   18. března, 16:00 - 18:00
  3. Komunitní odpoledne Holubníku

   15. dubna, 16:00 - 18:00
  4. Komunitní odpoledne Holubníku

   20. května, 16:00 - 18:00
  5. Letní slavnost Holubníku

   13. června, 14:00 - 18:00
 • Holubník přijímá děti do školy a školky i v průběhu roku.
  Stejně tak v průběhu roku přijímáme průvodce a lektory. Vidíte smysl ve svobodném vzdělávání a chcete se stát součástí Holubníku?
  Napište nám na holubnikprusiny@gmail.com nebo přes kontaktní formulář na této stránce.
  Těšíme se na Vás!

 • Kontakt

  Holubník, z.s.
  Nebílovy 37
  332 04 Nebílovy

  Ič: 04166299

  Č. účtu: 2000842741/2010 transparentní účet u FIO banky

  holubnikprusiny@gmail.com

  Eva Volfová: 605 702 744
  Šárka Škodová: 777 549 606
  Andrea Haasová: 605 901 325
  Naděžda Hošťálková: 775 313 003

 • Napište nám!