Škola

Komunitní škola a školka Holubník je prostorem pro rodiny vzdělávající své děti individuálně.

Vaše děti se u nás mohou potkávat s dalšími dětmi a ve svobodném prostředí si spolu hrát, učit se být ve vztazích mimo rodinu a navzájem se inspirovat. Program spoluvytvářejí děti. Rámcem je pro nás příroda, běh ročních období. Základní myšlenkou je, že děti ví samy nejlépe, jak se rozvíjet, a my jim k tomu vytváříme podmínky. Děti se zde učí poznávat svět vlastníma očima, hledají své hranice. Snažíme se v dětech rozvíjet samostatnost, důvěru a sebejistotu, umění radovat se a být spokojené.

Denní kapacita školy je 10 dětí v celodenním režimu. Děti provází jeden průvodce.

Naše nabídka

Programy pro děti nad 5 let – čtenářská dílna, hrátky s písmeny a čísly, vlastivěda, přírodověda, fyzika, matematika, angličtina, projektové dny (galerie, výstavy, výlety). Pobyt v přírodě, volná hra a nabídka aktivit širokého okruhu včetně hudby a tvoření.

Vaše děti se u nás mohou potkávat s dalšími dětmi a ve svobodném prostředí si spolu hrát, učit se být ve vztazích mimo rodinu a navzájem se inspirovat. Program spoluvytvářejí děti. Rámcem je pro nás příroda, běh ročních období. Základní myšlenkou je, že děti ví samy nejlépe, jak se rozvíjet, a my jim k tomu vytváříme podmínky. Děti se zde učí poznávat svět vlastníma očima, hledají své hranice. Snažíme se v dětech rozvíjet samostatnost, důvěru a sebejistotu, umění radovat se a být spokojené.

Provoz

Pondělí: 8:30-16:00

Úterý: 8:30-16:00

Středa: 8:30-16:00

Rytmus dne

8:30–9:00 příchod dětí

9:00–10:10:00 ranní kruh, svačina

10:00 – 12:00 dopolední učební blok

12:00–13:00 Oběd, polední odpočinek

13:00–16:00 odpolední blok (nabídka řízené aktivity, volná hra, projekty dětí), svačina, možnost vyzvedávat děti

 

Holubník není registrovanou školou dle školského zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou školní docházku (musí být zapsány v MŠ v režimu individuálního vzdělávání nebo v ZŠ v režimu individuálního vzdělávání). Doporučujeme, aby byly děti zapsány ve škole, která umožňuje portfoliové hodnocení. Je zcela zodpovědností rodičů, aby dítě zapsali v základní škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 41 školského zákona. Za průběh individuálního vzdělávání jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Holubník může rodičům poskytnout informace a podporu k realizaci žádosti o individuální vzdělávání v základní škole.

Specifika individuálního vzdělávání

Dítě vzdělávané v režimu individuálního vzdělávání musí být zapsáno k povinné školní docházce na některé základní škole patřící do sítě školských zařízení. Na základě žádosti rodičů rozhodne ředitel této kmenové základní školy o vzdělávání v režimu individuálního vzdělávání. V kmenové základní škole dítě 2x ročně absolvuje přezkoušení a obdrží od ní vysvědčení za jednotlivé ročníky.

Zápis

Do komunitní školy Holubníku přijímáme děti od 5 do 12 let.

Pokud to kapacita dovolí, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Zápis na nový školní rok, probíhá vždy v dubnu.

 

Přijímání nových dětí – více informací zde.

Příspěvky na provoz

Jsou placeny formou daru.

 

Celodenní docházka ve šk. roce 2019/2020:

Docházka 1 den v týdnu 1.700,- Kč/měsíc

Docházka 2 dny v týdnu 2.500,- Kč/měsíc

Docházka 3 dny v týdnu 3.300,- Kč/měsíc

Docházka 4 dny v týdnu 3.800,- Kč/měsíc

 

Příspěvky jsou uvedeny bez jídla.

Sourozenecké slevy až do výše 25%, nastaveny individuálně dle počtu dní docházky.

Stravování

Zajišťujeme zdravé stravování. Více informací viz záložka STRAVOVÁNÍ.

Sdílet článěk:
  • Napište nám!