Školka

Komunitní škola a školka Holubník je prostorem pro rodiny vzdělávající své děti individuálně.

Vaše děti se u nás mohou potkávat s dalšími dětmi a ve svobodném prostředí si spolu hrát, učit se být ve vztazích mimo rodinu a navzájem se inspirovat. Nepoužíváme školní osnovy, program spoluvytvářejí děti. Rámcem je pro nás příroda, běh ročních období. Základní myšlenkou je, že děti ví samy nejlépe, jak se rozvíjet, a my jim k tomu vytváříme podmínky. Děti se zde učí poznávat svět vlastníma očima, hledají své hranice. Snažíme se v dětech rozvíjet samostatnost, důvěru a sebejistotu, umění radovat se a být spokojené.

Naše nabídka

Pobyt v přírodě, volná hra a nabídka aktivit širokého okruhu včetně angličtiny a tvoření.

Denní kapacita školky je 14 dětí, které provázejí dva zkušení průvodci.

Provoz

Pondělí: 8:30-16:00

Úterý: 8:30-16:00

Středa: 8:30-16:00

Rytmus dne

8:30 – 9:00 příchod dětí, volná hra

9:00 – 10:00 ranní kruh, svačina

10:00 – 12.00 dopolední blok (nabídka řízené aktivity, volná hra, procházka)

12:00 – 13:00 oběd, polední odpočinek, pohádka

13:00 – 16:00 odpolední blok (volná hra, nabídka řízené aktivity) svačina, možnost vyzvedávat děti

Pravidla Holubníku pro Holoubátka

 • My kamarádi z Holubníku tu chceme být šťastni, k tomu potřebujeme:
 • Potřebujeme být jednou partou. Navzájem se respektujeme a pomáháme si.
 • Potřebujeme se procházet bezpečně. Po silnici chodíme při kraji a s dospělým nebo se školákem.
 • Potřebujeme být chráněni. Pohybujeme se vždy na dohled a doslech průvodce.
 • Potřebujeme se dělit. Do Holubníku nosíme jen věci a jídlo, o které se chceme rozdělit, nenosíme cukrovinky.
 • Potřebujeme se svobodně radovat i vztekat. Vztek si vyléváme každý po svém a bezpečně.
 • Když potřebujeme ukončit hru, která nám už není příjemná, zavoláme STOP/DOST/STAČÍ a všichni okolo rozumí, že mají přestat.
 • Potřebujeme pracovat. Nářadí používáme k tomu, k čemu je určeno (nůž, pila, sekera, lopata,..)
 • Potřebujeme si hrát. Hračky a nářadí uklízíme po hře zpět na své místo.
 • Potřebujeme hezký čistý prostor. Po jídle myjeme své nádobí.
 • Potřebujeme se učit nové věci a odpočívat. Respektujeme, když někdo z nás potřebuje ticho a jdeme běhat a křičet jinam.
 • Potřebujeme batůžek, oblečky a svačinu. Při odchodu si každý odnášíme svoje věci

 

Holubník není registrovanou mateřskou školou dle školského zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou předškolní docházku (musí být zapsány v MŠ v režimu individuálního vzdělávání). Je zcela zodpovědností rodičů, aby dítě zapsali v mateřské škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Za průběh individuálního vzdělávání jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Holubník může rodičům poskytnout informace a podporu k realizaci žádosti o individuální vzdělávání v mateřské škole.

Zápis

Do komunitní školky přijímáme děti od 3 do 5 let.

Pokud to kapacita dovolí, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Zápis na nový školní rok, probíhá vždy v dubnu.

 

Přijímání nových dětí – více informací zde.

Příspěvky na provoz

Jsou placeny formou daru.

 

Celodenní docházka ve šk. roce 2019/2020:

Docházka 1 den v týdnu 1.700,- Kč/měsíc

Docházka 2 dny v týdnu 2.700,- Kč/měsíc

Docházka 3 dny v týdnu 3.600,- Kč/měsíc

 

Příspěvky jsou uvedeny bez jídla.

Sourozenecké slevy až do výše 25%, nastaveny individuálně dle počtu dní docházky.

Stravování

Zajišťujeme zdravé stravování. Více informací viz záložka STRAVOVÁNÍ.

Sdílet článěk:
 • Nadcházející akce

  1. Jarní slavnost Holubníku

   14. března, 14:00 - 18:00
  2. Komunitní odpoledne Holubníku

   18. března, 16:00 - 18:00
  3. Komunitní odpoledne Holubníku

   15. dubna, 16:00 - 18:00
  4. Komunitní odpoledne Holubníku

   20. května, 16:00 - 18:00
  5. Letní slavnost Holubníku

   13. června, 14:00 - 18:00
 • Holubník přijímá děti do školy a školky i v průběhu roku.
  Stejně tak v průběhu roku přijímáme průvodce a lektory. Vidíte smysl ve svobodném vzdělávání a chcete se stát součástí Holubníku?
  Napište nám na holubnikprusiny@gmail.com nebo přes kontaktní formulář na této stránce.
  Těšíme se na Vás!

 • Kontakt

  Holubník, z.s.
  Nebílovy 37
  332 04 Nebílovy

  Ič: 04166299

  Č. účtu: 2000842741/2010 transparentní účet u FIO banky

  holubnikprusiny@gmail.com

  Eva Volfová: 605 702 744
  Šárka Škodová: 777 549 606
  Andrea Haasová: 605 901 325
  Naděžda Hošťálková: 775 313 003

 • Napište nám!