Školka

Komunitní škola a školka Holubník je prostorem pro rodiny vzdělávající své děti individuálně.

Vaše děti se u nás mohou potkávat s dalšími dětmi a ve svobodném prostředí si spolu hrát, učit se být ve vztazích mimo rodinu a navzájem se inspirovat. Nepoužíváme školní osnovy, program spoluvytvářejí děti. Rámcem je pro nás příroda, běh ročních období. Základní myšlenkou je, že děti ví samy nejlépe, jak se rozvíjet, a my jim k tomu vytváříme podmínky. Děti se zde učí poznávat svět vlastníma očima, hledají své hranice. Snažíme se v dětech rozvíjet samostatnost, důvěru a sebejistotu, umění radovat se a být spokojené.

Dětem předškolního věku nabízíme: pobyt v přírodě, volnou hru a nabídku aktivit širokého okruhu včetně angličtiny a tvoření.

Denní kapacita školky je 14 dětí, které provázejí dva zkušení průvodci.

Zápis

Do komunitní školky přijímáme děti od 4 do 6 let.

Pokud to kapacita dovolí, je možné přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Zápis na nový školní rok, probíhá vždy v dubnu.

Příspěvky na provoz

Komunitní školku mohou navštěvovat pouze děti členů spolku Holubník, z.s.

Členský poplatek činí 2.000,-/měsíc. Výše příspěvku na provoz školy je určena celkovým počtem dní docházky v týdnu. V případě sourozenců platí součet dní docházky každého z nich.

Provoz ve šk.roce 23/24

Úterý: 8:30 – 16:00

Čtvrtek: 8:30 – 16:00

Rytmus dne

8:30 – 9:00 příchod dětí, volná hra

9:00 – 10:00 ranní kruh

10:00 – 12.00 dopolední blok (nabídka řízené aktivity, volná hra, procházka)

12:00 – 13:00 oběd, polední odpočinek, pohádka

13:00 – 16:00 odpolední blok (volná hra, nabídka řízené aktivity) svačina, možnost vyzvedávat děti

Pravidla Holubníku pro Holoubátka

 • My kamarádi z Holubníku tu chceme být šťastni, k tomu potřebujeme:
 • Potřebujeme být jednou partou. Navzájem se respektujeme a pomáháme si.
 • Potřebujeme se procházet bezpečně. Po silnici chodíme při kraji a s dospělým nebo se školákem.
 • Potřebujeme být chráněni. Pohybujeme se vždy na dohled a doslech průvodce.
 • Potřebujeme se dělit. Do Holubníku nosíme jen věci a jídlo, o které se chceme rozdělit, nenosíme cukrovinky.
 • Potřebujeme se svobodně radovat i vztekat. Vztek si vyléváme každý po svém a bezpečně.
 • Když potřebujeme ukončit hru, která nám už není příjemná, zavoláme STOP/DOST/STAČÍ a všichni okolo rozumí, že mají přestat.
 • Potřebujeme pracovat. Nářadí používáme k tomu, k čemu je určeno (nůž, pila, sekera, lopata,..)
 • Potřebujeme si hrát. Hračky a nářadí uklízíme po hře zpět na své místo.
 • Potřebujeme hezký čistý prostor. Po jídle myjeme své nádobí.
 • Potřebujeme se učit nové věci a odpočívat. Respektujeme, když někdo z nás potřebuje ticho a jdeme běhat a křičet jinam.
 • Potřebujeme batůžek, oblečky a svačinu. Při odchodu si každý odnášíme svoje věci

Specifika individuálního vzdělávání

Holubník není registrovanou mateřskou školou dle školského zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou předškolní docházku (musí být zapsány v MŠ v režimu individuálního vzdělávání). Je zcela zodpovědností rodičů, aby dítě zapsali v mateřské škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Za průběh individuálního vzdělávání jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Holubník může rodičům poskytnout informace a podporu k realizaci žádosti o individuální vzdělávání v mateřské škole.

Sdílet článěk:
 • Napište nám!
  • [recaptcha]